Keman için 6 Kolay Konçerto

Editör: Sibel Çoban
ISBN: 978-994-40003-2-1
Barkod: ISBN: 9789944000321
Basım Tarihi: Ekim 2007
Boyutu: 21 x 29.7 cm
Sayfa Sayısı: 160
CD Eki: Var
Müzik Eğitimi Yayınları No: 08
Keman Kitapları Serisi No.01
Baskısı Yok
İndirilebilir PDF Stoktan Hemen Al

İÇİNDEKİLER
  1. F. Kuchler – Op.11 Sol Majör Konçertino
  2. F. Kuchler – Op.12 Re Majör Konçertino
  3. F. Kuchler – Op.15 Re Majör Konçertino
  4. O. Rieding – Op.34 Sol Majör Konçerto
  5. O. Rieding – Op.35 Si Minör Konçerto
  6. O. Rieding – Op.21 La Minör Konçerto

Ülkemizde son yıllarda gerek örgün eğitimde gerekse aile içi eğitimde çocukların hayata hazırlanması sürecinde, sanatın olumlu katkılarından yararlanma konusunda önemli ölçüde artış olduğu görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerde, geçmiş yıllara oranla daha çok çocuk ve genç, sanat ve müzik eğitimi alma konusunda çaba harcamaktadırlar.

Müzik yoluyla eğitimde en çok başvurulan yol, bir çalgıyı çalma becerisini geliştirme yönündedir. Yaylı çalgılar ailesinin bir üyesi olan kemana ilginin son yıllarda artması da bu sebeptendir. Keman öğrenmeye artan talebe karşılık, bu çalgının öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde kullanılabilecek, anadilimizde özellikle başlangıç seviyesinde yazılmış kitap, metot, dağarcık, v.b. kaynakların, çeşitlilik açısından kısıtlı olduğu da bir gerçektir.

Bu kitap, ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi konusunda önemli bir eksiği tamamlayacağı inancıyla hazırlanırken, hem çocuklara ve gençlere hem de onların keman eğitiminden sorumlu olan öğretmenlere, bireysel çabalarında akademik bir yaklaşımla destek olmak amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın beraberinde sunulan ve kitaptaki keman konçertolarının sadece piyano eşliklerinin yer aldığı CD sayesinde eserler eşlikli olarak seslendirilebilecektir.

Kitabın birinci bölümünde keman partisyonları, ikinci bölümünde ise piyano partisyonları yer almaktadır.