Piyano Eşlikli Viyola Sonatları

Editörler: Bilgehan Sonsel – Görkem Kumtepe
ISBN: 978-605-4957-92-7
Barkod: 9786054957927
Basım Tarihi: Mayıs-2021
Boyutu: 23 x 30.5 cm.
Sayfa Sayısı: Ana Kitap: 56, Viyola Partisi: 24s
Müzik Eğitimi Yayınları No.139
Viyola Kitapları Serisi No.02
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Bu kitap öğretmenler ve öğrenciler için senelerdir süregelen notaya erişme zorlukları, erişilebilen notaların edisyon farklılıkları ve bu notaların defalarca çalışılmış olmasından kaynaklı sıkıntılardan dolayı derlenen ve düzenlenen viyola sonatlarından oluşmaktadır. Yurtdışından edinilen farklı edisyonlar nesilden nesile ancak fotokopi yöntemi ile aktarılabilmiş ve her çalışmada alınan notlar ve değiştirilen duateler notaları neredeyse okunmaz hale getirmiştir. Başta güzel sanatlar liseleri, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dalları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlarda yapılan viyola eğitimi için sonatların kolay erişilebilecek temiz notaları ve bu eserlerin piyano eşliklerinin olduğu bir albüm önem kazanmaktadır.

Bu albümde Haendel, Telemann, Eccles ve Boccherini’ye ait 5 sonat yer almaktadır. Ana kitapta sonatların piyano eşlikli partileri, kitabın beraberindeki ayrı kitapçıkta ise sadece viyola partileri yer almaktadır. Eserler, viyola eğitiminde sıklıkla kullanılan sonatlar taranarak ve öğrencilerin teknik gelişimleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir.  Öğrencilerin viyola eğitimindeki ilk senelerinden itibaren çalabilmelerine yönelik bir teknik içerik gözetilmiştir. Duateler ve konumlandırmalar olabildiğince çalgının yapısına ve yorumlamaya en uygun şekilde düzenlenmiştir. Sonatlar kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Örneğin ilk sonat sadece I. konum içerirken en son sonat I., II., III., IV. ve V. konum geçişlidir. Öğrencilerin bir piyaniste ihtiyaç duymadan birlikte müzik yapma zevkini tatması için eserlerin piyano eşlikleri karekod şeklinde eserlerin başına eklenmiştir.  Bu eşliklere karekod okutarak ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

  • G. F. Handel – Viola da Gamba Sonata in C Majör, IGH 543
  • G. P. Teleman – Viola Sonata in B Flat Major
  • G. F. Handel – Viola da Gamba Sonata G Moll, HWV 364a (Violin Sonata)
  • L. Boccherini – Viola Sonata in C Minor, G.18
  • H. Eccles – Viola Sonata in G Minör (Violin Sonata) 1,75