Keman için Dizi Çalışmaları

Yazarı: Burak Eker
ISBN: 978-625-7507-04-2
Barkod: 9786257507042
Basım Tarihi: Ekim 2021
Boyutu: 23 x 30.5 cm
Sayfa Sayısı: 80 – Tamamı Renkli
Müzik Eğitimi Yayınları No.149
Keman Kitapları Serisi No.11


Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Dizi çalışmaları, keman eğitiminin bir parçası olarak entonasyon çalışmaları kapsamında kullanılmaktadır. Sol el tekniğini geliştirmesinin yanında, işitsel olarak tonal duyumu geliştirmesi bakımından da modern keman eğitiminin önemli bir aracıdır. Parmakların tuşe üzerindeki konumunu öğretici işlevinin yanı sıra parmak acelitesini hızlandıran bu çalışmalar, günümüz metotlarında farklı birçok teknik beceriyi kavratmak üzere kullanılmaktadır.

“Keman için Dizi Çalışmaları” kitabı, farklı teller üzerinde çeşitli parmak konumlarını kavratıcı egzersizlerinin, karışık çalışma kombinasyonlarının yanı sıra bir ve iki oktavlık basit dizi ve arpej çalışmalarını kapsamaktadır. Bu kitapta, dizi çalışmaları öncesinde verilen alıştırmalar sayesinde parmakların konumları kavratılarak seslerin tuşe üzerindeki yerlerinin öğretilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca renkli görsellerle uygulamalar daha somut hale getirilmiştir. Dizi çalışmalarını oldukça basit bir seviyeye indirgemesi sebebiyle bu kitap, yaygın ya da örgün eğitim süreci içinde yardımcı bir kaynak olarak, başlangıç seviyesindeki her yaş gurubu öğrencileri için kullanılabilmektedir.