Viyolonsel ve Piyano için Saz Eserleri

Yazarları: Şebnem Y. Orhan ve Ozan Belge
ISBN: 978-625-7507-09-7
Barkod: 9786257507097
Basım Tarihi: Mart 2022
Boyutu: 23 x 20.5 cm.
Piyano Partisi: 56 sayfa
Çello Partisi: 24 sayfa
Müzik Eğitimi Yayınları No. 154
Viyolonsel Kitapları Serisi No. 06
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

“Viyolonsel ve Piyano için Saz Eserleri” adını taşıyan yeni bir çalışmaya tanık olmak başlı başına heyecan verici. Türk Müziği kaynaklı bu tür çalışmaların az sayıda olması bu çalışmanın önemini ayrıca artırmaktadır. Bu çalışmada öncelikli amaç, Türk müziği eserlerinin yapısındaki ritmik, ezgisel ve teknik öğelerin; öğrenme sürecindeki öğrencilerin etüt ve eserlerden edindikleri kazanımlara katkıda bulunacak bir yaklaşımla düzenlenerek ele alınması ve öğrencinin kendi müziğindeki teknik ve müzikal zenginliklerin farkına vararak edindiği diğer teknik kazanımlarla bütünleştirmesinin sağlanmasıdır.

Genellikle makamsal yapıda olan Türk müziği eserlerinin, ruhuna uygun bir şekilde çokseslendirilmesi özel ve hassas bir konudur. Bu çalışmada seçilen eserlerin büyük bölümünün klasik armoniye uygun tonal yapıda olması, çokseslilik açısından önemli kolaylıklar sağlamış görünüyor. Bu nedenle piyano eşlikleri, büyük ölçüde klasik armoni kullanılarak eserlerin armonik yapısına uygun bir şekilde ortaya konmuştur.

Öğrenci için çok tanıdık olan bu parçaların piyano eşliği ile zenginleştirilmiş olmasının, öğrencinin sevgisini ve otivasyonunu artırmasına yardımcı olacağı açıktır. Viyolonsel literatürüne böyle özellikli bir çalışmanın kazandırılmış olması, hem konser dağarcığındaki çeşitlilik açısından hem de viyolonsel eğitimine katkı açısından önem taşımaktadır. Klasik Viyolonsel eğitiminde Türk müziği eserlerinin doğrudan öğrencinin teknik gelişimine katkıda bulunması hedeflenen az sayıda çalışma olduğu söylenebilir. Bu çalışma, kullanıldıkça, seslendirildikçe, hem bu çalışmayı gerçekleştirenler için önemli bir deneyim olacak, bu konudaki öngörülerinin hedefe ne kadar ulaşabildiğini test etmeleri ve buna göre daha nitelikli çalışmalara yönelmeleri sağlanmış olacak hem de bu çalışmadan esinlenecek başka müzisyenlere ve eğitimcilere ilham verecektir.

Viyolonsel eğitimine önemli katkılar sunacağına inandığım bu güzel çalışmayı titiz bir çabayla ortaya koyan Prof. Dr. Şebnem Orhan’ı ve piyano eşliklerini hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Ozan Belge’yi yürekten kutluyorum. Bu çalışmanın ileride yapılacak benzer çalışmalara ışık tutacağına, ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

Şinasi Çilden
Viyolonsel Eğitimcisi ve CSO Emekli Viyolonsel Sanatçısı

Prof. Şebnem Yıldırım Orhan’ın ve Dr. Öğretim üyesi Ozan Belge’nin hazırlamış olduğu bu kaynak çello eğitimine ve resital dağarcığına değerli bir katkıdır. Özellikle klasik müzik eğitimi alan çellistlerin, ayrıca yabancı ülkelerdeki meslektaşların bilgi edinmek için olanak bulamadıkları Taksim, Peşrev, Medhal, Saz semaisi, Longa, Sirto, Oyun havası, Mandıra ve Zeybek gibi türlerden parçaları ve ilgili makamları açıklayarak notalarını sağlamakla önemli bir boşluk doldurulmuştur. Bu parçaların eşliklerinin de hem nota hem ses dosyası olarak sunulmuş olması hem derslerde hem de konserlerin hazırlığında çok verimli olacaktır. Ben de hızla bu parçaları repertuvarıma katmak için büyük bir heves duymaktayım.

Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı