Keman için 32 Melodik Etüt

Editör: C.Hakan Çuhadar
ISBN: 978-605-4957-06-4
Barkod: 9786054957064
Basım Tarihi: Eylül 2014
Boyutu: 23 x 30.5 cm.
Sayfa Sayısı: 48
MP3: Tıkla indir
Müzik Eğitimi Yayınları No: 54
Keman Kitapları Serisi No.8
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

İÇİNDEKİLER
 1. H. Wieniawski
 2. A. I. Dvoyrin
 3. A. I. Dvoyrin
 4. A. I. Dvoyrin
 5. A. I. Dvoyrin
 6. A. I. Dvoyrin
 7. A. I. Dvoyrin
 8. A. I. Dvoyrin
 9. A. I. Dvoyrin
 10. S. Igolnikov
 11. S. Igolnikov
 12. S. Igolnikov
 13. S. Igolnikov
 14. S. Igolnikov
 15. S. Igolnikov
 16. A. I. Dvoyrin
 17. S. Igolnikov
 18. A. I. Dvoyrin
 19. S. Igolnikov
 20. S. Igolnikov
 21. A. Çistov
 22. A. Çistov
 23. A. Çistov
 24. A. I. Dvoyrin
 25. A. Çistov
 26. M. Bargman
 27. Jakob Dont
 28. M. Bargman
 29. A. I. Dvoyrin
 30. V. Gerşberg
 31. N. Baklanova
 32. Louis Spohr

Bu etüt kitabı, çok fazla tanınmayan ama keman öğrencileri için etüt çalmayı/çalışmayı zevkli hale getireceği düşünülen etütlerden derlenerek hazırlanmıştır. Seçilen etütler genel olarak; Kayser, Dont 24 Etüt, Op. 37 ve 35, Rode 24 Kapris, Kreutzer 42 Etüt-Kapris metotları düzeyindedir. Etütlerin dijital kayıt MP3 ses dosyaları kullanıcıların eserleri tanıyabilmesi ve seçmede kolaylık olması amacıyla kitaba eklenmiştir. Bu dosyaları tek tek içindekiler kısmından dinleyebilir ya da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Dosyaların hepsini bir defada (42.6MB) indirmek için buraya tıklayınız.

Kitap Hakkında

Keman tekniği 20. Yüzyılda oldukça gelişmiştir. Daha önceki yüzyıllarda yazılmış olan keman tekniği ile ilgili kitaplar ve etütler 20. Yüzyılda – özellikle ‘kayıt’ devrine geçiş ile birlikte – oldukça fazla sayıda tüketilmiş ve keman sanatına vakıf olmak isteyen gençler arasında yaygınlaşmıştır. Bunun yanı sıra farklı sistemler ve okullar birbirleri ile olan etkileşimi sürdürmüşler ve sonuç olarak ortaya çok zengin bir dağarcık çıkmıştır.

19. yüzyılda yazılmış ve yayınlanmış olan birçok etüt aslında 20. Yüzyıl etüt dağarcığının da temelini oluşturmuştur. Bu etütler arasında kuşkusuz Avrupa keman edebiyatının önemli eserleri başköşeyi almıştır. Ancak zaman içerisinde alışılagelmiş etütlerin tekrar edilerek kullanılması, yeteri derecede yaygınlaşamayan diğer önemli çalışmaları gölgede bırakmıştır. Doç. Hakan Çuhadar’ın özellikle Rus keman edebiyatından alınmış olan seçmelerle yaptığı derleme kitabı, ülkemizde bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Öğrencilerin keman tekniğini çeşitli etütlerle pekiştirmesine olumlu katkıları olacağına inandığım bu çalışmayı bütün kemancılara tavsiye ederim.

Cihat Aşkın
Ağustos 2014, Roma