Türk Müziğinin Yol Haritası Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Editör: Eren Lehimler
ISBN: 978-625-7507-52-3
Barkod: 9786257507523
Yayın Tarihi: Ocak 2024
Boyutu: 21 x 29.7 cm
Format: E-Kitap [PDF Dosyası]
Sayfa Sayısı: 204
Müzik Eğitimi Yayınları No.190
Kültür Kitapları Serisi No. 53
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

GEÇMİŞ UYGULAMALAR IŞIĞINDA, TÜRK MÜZİĞİ’NİN; 2023/73 YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ ULUSAL SEMPOZYUMU” ‘Eğitim, Programlar, Kültür Politikaları’, 12-13 Aralık 2020 – BİLDİRİLER KİTABI

İÇİNDEKİLER

Açış Konuşmaları

 • Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY / İTÜ TMDK, İstanbul Türk Müziği Konseyi (MÜZDAK) Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Güldeniz EKMEN / Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü
 • Prof. Dr. Melih BULU / Haliç Üniversitesi Rektörü
 • ÇAĞRILI BİLDİRİLER (Alfabetik Sıraya Göredir)
 • Güldeniz EKMEN, Besteci, Yeni Eserler Yaratmada Nasıl Bir Yol İzlemeli?
 • Mutlu TORUN, Türk Müziği’nde Görerek Düşünme (Müzik Eğitiminde Gözlem)
 • Süleyman TARMAN, Mesleki Müzik Eğitimi Kurumlarımızın Sorunları ve 2023 Hedefleri için; Müzik Öğretmenliği Lisans ve Lisansüstü Programlarına Yönelik Bir Model Önerisi

Bildiriler

 • Ercan KILKIL, Yükseköğretim Seviyesindeki Müzik Eğitimi’ne, 2023 Hedeflenerek Nasıl Bakılmalı?
 • Gökçe GÜNEYGÜL, Devlet Eğitim Politikalarında Yer Bulan 1924 John Dewey Raporu Sonuçlarının Türk Müzik Politikasına Uyarlanması
 • Hicran TEMUR, Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’nin Müziğin Yaygınlaşmasına Etkisi
 • Hümeyra TÜREDİ, Sanatla İngilizce Öğrenmek: Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Örneği
 • Kaan ÇAĞLAYANGÖL, Dinleme Araçlarının Değişiminin, Müziğin Geleceğine Etkileri
 • Kadir VERİM, Kemane Öğretimi İçin Yayınlanmış Kabak Kemane Metotlarının Değerlendirilmesi ve Bu Konuda İzlenmesi Gereken Yol
 • Michael KUYUCU, Türkiye’deki Müzik Yorumcularının Pazarlama Mecrası Olarak Instagram Kullanımı
 • Recep USLU, Geleceğe Yön Veren Yeni Sistemci Bir Edvar: Marifet-i Musiki (H. Hüsnü No 618)
 • Sait DURGUN, Geleneksel Müziğimizin (Uluslararası Alandaki) Yerini Sağlamlaştirmak
 • Vural YILDIRIM, Yeni Yol Haritası Bizi Gelenekten Koparır mı?
 • Yusuf BENLİ, Geleceğin Bağlama Eğitiminde Tını Estetiği ve Sanatsal İletişimin Önemi

Sonuç