Anadolu Ermenilerinin Düğün Müzikleri

Yazarı: Fulya Açıksöz
ISBN: 978-625-7507-36-3
Barkod: 9786257507363
Basım Tarihi: Ekim 2023
Boyutu: 16 x 23.5 cm
Sayfa Sayısı: 144
Müzik Eğitimi Yayınları No.180
Kültür Kitapları Serisi No. 50
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Etnomüzikolojik Bağlamda Anadolu Ermenilerinin Düğün Müzikleri

İnsan yaşamındaki en önemli ritüellerden biri olan düğün ve düğün gelenekleri, düzenli tekrar edilen yapılarıyla kültürel kimliğin korunması, iletilmesi ve yeniden üretilmesini sağlar ve kültürel göstergeleri içinde barındırır. Düğün müzikleri ise bu temsiliyetin en göze çarpan kısmını oluştururken, nesilden nesile aktarılarak kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol üstlenir. Etnomüzikolojik çerçevede gerçekleştirilen alan araştırmaları ve derlemeler yoluyla incelenen bu ritüel, ele alınan yöre, bölge, toplum ve bireyler hakkında da değerli bilgiler elde etmemizi sağlar.             

Bu kitap, İç Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş Ermenilerin evlilik gelenekleri, kına türküleri, kilise düğünleri ve düğün müziklerinin incelenmesi amacıyla, 1998-2000 yılları arasında İstanbul’da yapılan alan araştırması, gözlem ve görüşme verilerine dayalı bir etnomüzikoloji çalışmasıdır. Çalışmada yalnızca doğum yerleri İç Anadolu yöresi olan Ermenilerin evlilik gelenekleri ve düğün müzikleri ele alınmış, diğer yöreler araştırmanın sınırlılığı açısından dışarda tutulmuştur.

Anadolu Ermenileri üzerine İstanbul’da gerçekleştirilmiş alan araştırmanlarından elde edilen veriler, konuyla ilgili literatüre dayalı bilgiler, araştırma esnasında derlenen ve notaya aktarılan müzikler ve dini düğün müziklerini içeren notaların yer aldığı bu çalışmada kültürel kimliğin korunması ve temsiliyet bağlamında düğün ritüelinin cemaat üzerinde birleştirici etkisi olduğu anlaşılmıştır.

Anadolu’da geçmişten bu yana varlığı sürdürmekte olan Ermeni halkının evlilik gelenekleri, özelde de düğün müziklerine bir nebze ışık tutulmuş olması bakımından değerli olduğu düşünülen bu araştırmanın, ülkemizde gerçekleştirilen etnomüzikolojik çalışmalar içinde yerini alması ve bu alanda çalışan araştırmacılar için kaynak oluşturması ümit edilmektedir.