Nurettin Şazi Kösemihal’in Müzik Düşünceleri

Yazarı: Tuncay Yıldırım
ISBN: 978-605-4957-91-0
Barkod: 9786054957910
Basım Tarihi: Mayıs-2021
Boyutu: 16 x 23.5 cm.
Sayfa Sayısı: 344
Müzik Eğitimi Yayınları No.138
Kültür Kitapları Serisi No.39
Fiyatı: 50TL.
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Nurettin Şazi, müzik konusunda çağdaşlarına göre oldukça donanımlı bir sosyologdur. Müzisyen bir ailenin içerisine doğar. Babası sayesinde kanun ve kemanla tanışır. Çocukluk yıllarında başlayan keman eğitimini uzun yıllar ara vermeden ilerletir. İlk hocası Mahmut Ragıp Gazimihal’dir. Sonrasında Ekrem Zeki Ün ve Karl Berger gibi müzikolog ve sanatçılardan uzun yıllar dersler alır. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verir. Mahmut Ragıp Gazimihal’le amca çocuklarıdır. İdil Biret ise kuzeninin kızıdır. Hatta İdil Biret’in dört yaşında müzik dehasını keşfeden ve onun hakkında ilk yazıyı yazan Nurettin Şazi’dir.

Elinizdeki kitap Nurettin Şazi’nin gizli kaldığını düşündüğümüz müzik kimliğini ve müzik düşüncesini müzikoloji ve sosyoloji camiasına tanıtmak için hazırlanmıştır. Amacımız Türk sosyolojisinin müzik konusunda en üretken yazarlarından biri olan Nurettin Şazi’nin, sahip olduğu müzikal donanımları ve savunduğu müzik idealini araştırmacılarla buluşturmaktır.

Bu kitapta incelenen müzik makaleleri ve yürütülen tartışma konularından sadece müzikoloji camiası değil bir o kadar da sosyoloji araştırmacıları da istifade edeceklerdir. Çünkü bu kitap sayesinde Cumhuriyet’in ilk kuşak sosyologlarının müzik düşüncesi ve dönemin müzik tartışmalarındaki konumunu, Nurettin Şazi özelinde inceleyebilmek mümkündür. Ayrıca Türkiye’de müzik sosyolojisi düşüncesine ait ilk mevcut metinler ve müzik sosyologları hakkında çalışan gerek müzikoloji gerekse sosyoloji araştırmacıları da bu kitaptan faydalanabileceklerdir.