Eleştirel Boyutlarıyla Müzikoloji

Editor: Okan Murat Öztürk
ISBN: 978-625-7507-29-5
Barkod: 9786257507295
Basım Tarihi: Eylül 2023
Boyutu: 16 x 23.5 cm
Sayfa Sayısı: 272
Müzik Eğitimi Yayınları No.173
Kültür Kitapları Serisi No.48
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Bu kitap, müzikolojiyi, dünyayı müzik üzerinden daha iyi anlamaya ve daha katlanılır kılmaya dönük bir bilim olarak takdim ediyor. İnsan, toplum, kültür ve doğa bileşenlerinin kavşağında, müziğin temas ettiği tüm alanlardan bilgi üretmeyi amaçlayan müzikolojinin, şu anda etrafımızda ve hayatlarımızda oluvermekte olanların farkına varmamıza ve hatta bunların ötesini görebilmemize nasıl olanak tanıdığını göstermek istiyor. Müzik üzerine düşünmenin ciddiye alınması gereken bir mesele ve uğraş olduğunu; müziğin sadece bir eğlence aracı veya bir boş zaman meşguliyeti olmamasına rağmen bu şekilde kullanılmasının bile nasıl dikkat çekici gözlem ve değerlendirmeler yapılmasına olanak sağladığını; müzik üzerinden insanları ve toplumları dönüştürmeyi, yönetmeyi, düzenle ‘uyumlu’ hale getirmeyi, ‘uygun adım’ yürütmeyi ve hatta biteviye koşturmayı nasıl mümkün kılabildiğini anlamamıza katkı sunmayı amaçlıyor.

Müziğin ve müzikolojinin anlam ve işlevce taşıdığı önemi ısrarla vurgulayan bu kitapta Okan Murat Öztürk, Onur Güneş Ayas, Aykut Barış Çerezcioğlu, Onur Şenel, Gökmen Özmenteş, Özgür Balkılıç, Şeyma Ersoy Çak ve Tuğba Aydın Öztürk, entelektüel ve akademik birikimlerinin ürünü olan değerlendirmelerini, samimi ve damıtılmış bir üslup içinde ülke insanıyla paylaşma çabası sergiliyor. Müzikolojinin nasıl bir bilim olduğundan zaman içinde ne gibi değişimlere uğradığına ilişkin yoğun içerikli bir süreci, başta ‘katıksız/pür’ bir müzikoloji için olmazsa olmaz nitelikteki Comte-pozitivizmi, Avrupa-merkezcilik ve ilerlemeci tarih-yazımı eleştirisi olmak üzere etnisite, milliyetçilik, halk müziği, popüler müzik, temsil, Oryantalizm, ötekilik, toplumsal cinsiyet, feminizm, cinsellik, kolonyalizm, post-kolonyalizm, yeni medya, müzik endüstrisi, yaratıcı endüstriler, müzik eğitimi ve kültürel çalışmalar odağında, eleştirel boyutlarıyla gözler önüne sermeyi amaçlayan bu kitap, tüm ilgilileri, ele aldığı konulara, olabildiğince geniş bir ufuktan, birlikte bakmaya davet ediyor.

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER

– Müzikoloji: Pür Bilimsel Bir Giriş / Okan Murat Öztürk
– Etnisite, Milliyetçilik, Halk Müziği / Özgür Balkılıç
– Müzikolojide Ötekinin Temsili ve Oryantalizm / Onur Güneş Ayas
– Kültürel Çalışmalar ve Müzikoloji / Aykut Barış Çerezcioğlu
– Postkolonyalizm ve Müzikte Postkolonyal Çözümleme / Onur Şenel
– Müzikolojide Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları / Şeyma Ersoy Çak
– Müzikoloji ve Müzik Eğitimi: Refleksif Bir Karşılaştırma / Gökmen Özmenteş
– Popüler Müzik, Yeni Medya ve Müzik Endüstrisi / Tuğba Aydın Öztürk