Dârülelhân Mecmuası

Yazarları: Bahattin Kahraman – Cansevil Tebiş
ISBN: 978-625-7507-16-5
Barkod: 9786257507165
Basım Tarihi: Aralık – 2022
Boyutu: 16 x 23.5 cm.
Sayfa Sayısı: 400
Müzik Eğitimi Yayınları No.161
Kültür Kitapları Serisi No.44
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

1924-1926 / Çevriyazı / Dipnotlar / Sözlükçe

Dârülelhân Mecmuası, ülkemizde kurulan ilk konservatuvarın çıkardığı süreli yayındır. Konservatuvarın adını taşır. Bir müzik kurumunca yayınlanan ilk süreli yayın olmasıyla müzik sanatı, kültürü ve eğitimi açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Mecmua, 1 Şubat 1924 yılında yayınlanmaya başlamış, 1 Şubat 1926’da çıkan 7. sayı ile de yayın hayatı sona ermiştir. Yayınlanan bu 7 sayı içinde, kurumun eğitim kadrosundan oluşan geniş bir yazar grubu yanında, dönemin önemli şair, yazar ve fikir adamlarının da makaleleri vardır. Mecmuanın makaleler dışında kalan “Dârülelhân Şuûnu”.Talebe Sütunu”. Dârülelhân Külliyatı” kısımlarında da önemli bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, bu yayında makalelerin bulunduğu sayfalara pek çok dipnot konulmak suretiyle içerikte karşılaşılan şahıs, yer ve eser adları ile özellikle müzikal terimlere açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Son kısma ise okuyuculara yararlı olacağı düşüncesiyle bir de sözlükçe eklenmiştir. Müzik sanatı, kültürü ve eğitimi konularında Cumhuriyet dönemi müzik politikalarına yön vermiş, pek çoğu Avrupa’da eğitim almış ilk kuşağın, fikir, birikim ve görüşlerini yansıtan yazıların yer aldığı bu mecmua, dönemin koşullarını, kurumun kuruluş hikayesini, çağdaş Türk müzik okulunun doğuşundaki yaklaşım ve hareketleri incelemek, anlamak ve dersler çıkarmak bakımından önemlidir. 

Tarih, kültür, müzik kültürü ve müzik sanatı alanına katkı sağlaması dileğiyle.