Eduard Zuckmayer ve Cumhuriyet Müzik Eğitimi

Yazar: Prof. Dr. Ali Uçan
ISBN:978-605-63620-2-6
Barkod: 9786056362026
Basım Tarihi: Aralık 2012
Boyutu: 13.5 x 21 cm.
Sayfa Sayısı: 320 sayfa
Müzik Eğitimi Yayınları No.42
Kültür Kitapları Serisi No.13
Baskısı yok – PDF mevcut


Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Kitapta Adı Geçenler

A
Abdullah Uz, 53, 74, 188, 192, 293, 294
Abdülmecit, 15
Abidin Özmen, 40, 320
Adnan Atalay, 177
Adnan Erdir, 154, 188
Ahmet Borcaklı, 106
Ahmet Say, 195
Akgün Özgüç, 116
Akif Saydam, 105
Akses, 35, 40, 96, 130, 155, 185, 274, 293
Alfred Weber, 62
Ali Bozkurt, 154, 188
Ali Rıfat Çağatay, 25, 27
Ali Sinan Gülsen, 197, 253, 255, 256, 257
Ali Uçan
Ali Ulvi Elöve, 25
Alnar, 35, 40, 155, 274
Altar, 35, 37, 38, 40, 41, 103, 252, 263
Arel, 34, 35, 103, 115, 116, 153, 188, 275
Arses Eral, 195
Avni Başman, 47
Ayşe Erten, 195
Aziz Gürerk, 103, 280, 284
Azize Işık, 103, 274, 280
B
Bedri Akalın, 128
Béla Bartók, 41, 222
Berjan Çınarlı, 116
Bernhard Klein, 107
Bilgin Feyzibeyoğlu, 192
Brigitte Weiss, 107, 275
Burhan Duyal, 103
C
Cahit Koparal, 138
Carl Ebert, 41, 77
Carl Strub, 61
Cavidan Coşkun Bayam, 197, 253, 255, 256, 257
Cavidan Selanik, 116, 148, 154, 180, 197, 253, 254, 255, 256, 257
Cemal Gürsel, 238, 316
Cemalettin Göbelez, 106, 192
Cemil Doğancıoğlu, 104, 188, 205, 275, 280
Cevset Sunay, 238
Cezmi Erinç, 40, 103, 267, 275, 280
Cornelia Zimmerman-Kalyoncu, 195
Ç
Çekotovski, 31
D
David Zirkin, 164, 178
Dieter Zimmerschied, 196
Donizetti, 16, 17, 18
E
Edip Günay, 106, 188, 275, 280, 284, 309
Emile Ludwig, 30
Enver Hasanoğlu, 196
Ercüment Berker, 219
Erdoğan Okyay, 52, 73, 106, 109, 110, 111, 139, 188, 195,
Erdoğan Özdemir, 188, 280, 283
Erkin, 31, 35, 40, 103, 130, 150, 155, 160, 235, 274, 277, 293
Ernst Prätorius, 41, 77, 96, 151, 164
Eva Klein-Franke, 107, 275, 280, 309
Evin Atik [Coşkun], 195
Evin İlyasoğlu, 78
F
Fehamettin Özgüç, 106, 114, 116, 188, 233, 275, 280, 309
Ferhunde Erkin, 103
Fethi Kopuz, 103, 173, 280, 282, 283, 284
Filiz Ali, 116
Fritz Jöde, 62
Fritz Steinbach, 57
Fuat Turkay, 103
G
Galip Akın, 160
Gazimihal, 40, 103, 274
Gustav Adolf Sonnenhol, 186
Gülşen Şimşek, 106, 116, 139, 188, 283, 308
Gültekin Oransay, 78, 104, 194, 252
H
Hakkı Efendi, 189
Hamdi Akverdi, 161, 178, 264, 265, 278
Hasan Çavuş, 72, 317
Hasan Hüseyin Akbulut, 74, 106, 145, 154, 164, 188
Hasan Tahsin Kılıç, 188
Hayrettin Akdemir, 192
Hayrettin Utkanlar, 52, 233, 236
Hayri Akay, 57, 104, 108, 132, 137, 173, 280
Hermann Auer, 109
Hikmet Bayur, 37
Hikmet Şimşek, 188
Hindemith,
Hitler, 72, 97, 209
Hüsnü Cırıtlı, 79, 100, 205, 276
İ
İbrahim Muslu, 52, 293
İbrahim Sakarya, 108
İhsan Akev, 55, 116, 142, 153
İhsan Sungu, 40
İkinci Mahmut, 15, 17
İlerici, 35
İlhan Özsoy, 103, 280, 282
İlhan Usmanbaş, 150, 188
İsmail Bütev, 108
İsmail Zühtü, 25, 34
J
Joseph Marx, 41
K
Kalyoncu, 195
Kamu, 25
Kâzım Nami Duru, 40
Kenan Görgün, 116, 153
L
Leyla Atak, 103, 275, 280
Liko Amar, 41, 107, 164, 178, 271, 275
M
Mansur Özen, 173, 188, 294
Martin Bochmann, 164, 178
Martin Luserke, 62
Mehmet Akbulut, 108
Mehmet Âkif, 25, 27
Mehmet Ali Kamacıoğlu, 72, 128
Mehmet Duru, 137
Mehmet Öztekin, 128
Meral Manizade, 153
Mesut Cemil,103,218,219,274
Mithat Arman, 108, 280
Mithat Fenmen,52,70,145,283
Muammer Sun, 123
Musa Süreyya, 27, 34, 254
Muzaffer Sarısözen,35,123, 219, 318
Muzaffer Sayar, 116
Müjde Sarısözen-Doğan, 197, 198
N
Necati Gedikli, 80, 106, 188, 280, 283, 294, 309
Necati Orbay, 104, 108, 275
Necdet Remzi Atak, 103, 274
Necip Aşkın, 103, 275
Nejat Tekebaş, 103, 275
Nevit Kodallı, 188
Nevzat Atlığ, 219
Nihal Serdaroğlu, 104
Nihat Adil Erkmen, 100
Niyazi Altunya, 160, 198, 260, 265, 268, 270, 271, 280,
Nurhan Büyükgönenç, 106, 188, 275, 280
Nurhan Cangal, 106, 114, 125, 141, 158, 163, 177, 188,
Nuri Ersoy, 90
Nurullah Şevket Taşkıran, 40, 274
O
Oktay Dalaysel, 103, 164, 282
Osman Galip, 147
Ö
Ömer Can, 78, 106, 144, 154, 164, 188, 275, 282, 294
P
Pekin Kırgız, 116
Peter Becker, 196
Peter Weiss, 107, 275
Prätorius, 41, 67, 69, 156
R
Raif Gülcan, 198
Ramazan Akkuş, 192
Rauf Yener, 95
Reşat Genç, 196
Reşat Postacıoğlu, 100, 276
Rey, 35, 40, 155
Rıdvan Süer, 139, 142, 188, 196
S
Sabahat Akyazılı, 116
Sadettin Ünal, 106, 114, 220, 309
Saime Eren, 103, 275
Saip Egüz, 79, 98, 104, 106, 118, 188, 205, 255, 275, 280, 293
Saygun, 31, 35, 40, 52, 97, 130, 155, 160, 165, 167, 173, 193
Sefai Acay, 199
Selim Sırrı Tarcan, 25, 287
Soner Sertçetin, 77
Suavi [Dinçer] Serdaroğlu, 104, 188, 274, 275, 280, 319
Suna Çevik, 130, 144, 188
Suna Kan, 109, 279
Süleyman Sırrı Güner, 106
Süleyman Tamer, 103, 177, 205, 275, 280
Sümer Sungurtekin, 147
Ş
Şeref Çayıroğlu, 188, 274, 288
Şinasi Çilden, 188, 293
T
Tahsin İncirci, 114
Tarcan, 35
Tulga Cetiz, 103, 280
Turgut Aldemir, 106, 188, 294
Turhan Çimen, 188, 192, 293, 294
U
Uğur Alpagut, 198, 199
Ulvi Yücelen, 103, 154, 188, 278, 282
Umut Baha Pars, 103
Ü
Üçüncü Selim, 14
Ün, 31, 35
Üngör, 5, 15, 27, 31, 34, 37, 95, 202, 250, 254
V
Vedat Nedim Tör, 40
Vedide Baha Pars, 124, 223, 275
Veli Kanık, 40
Veysel Arseven, 104, 111, 114, 117, 121, 123, 126, 180, 188
Volker Kage, 196
W
Walter Strauss, 197
Wilfried Gruhn, 196
Wilhelm Furtwängler, 41
Wilke, 52, 66, 77, 86, 256
Y
Yıldıray Erdener, 52, 86, 106, 164, 186, 188, 201, 255
Yıldız Elmas, 106
Yıldız Tarkan, 116
Yılmaz Sinanoğlu, 103, 154, 188, 275
Yılmaz Taner, 147, 188
Yönetken, 35, 40, 79, 98, 103, 209, 228, 235, 274
Yunus Tarhan, 108, 280
Yusuf Hikmet Bayur, 31
Yücel Elmas, 106
Z
Zeynel Abidin Özmen, 38
Ziya Gökalp, 27

Bu kitap kendine özgü bir yaşam ve devrim öyküsü içeriyor. Kitapta ulu Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen Türk müzik devriminin ikinci aşamasında görevlendirilen ünlü sanatçı ve eğitimci Eduard Zuckmayer’in kendini çağdaş Türk müzik eğitimine adayarak yaptığı kapsamlı çalışmalar ve unutulmaz hizmetler anlatılıyor.

Kitap anıt insan Zuckmayer’in yaşamının son otuzaltı yılını geçirdiği ikinci yurdu Türkiye’de özgün birer Atatürk ve Cumhuriyet kurumu olan Müzik Öğretmen Okulu, Cumhurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrası, Ankara Devlet Konservatuvarı, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde gerçekleştirdiklerini sergiliyor. Cumhuriyet müzik eğitiminin en saygın uzman başmimarlarından biri olarak Atatürk’ün öngördüğü ilkeler ve ülküler doğrultusunda Türk ulusuna hizmeti tüm insanlığa hizmet olarak gören bir anlayışla çalışan tek başına bir kurum niteliğini vurguluyor. Bütün bu özellikleriyle kitap 1930’lar-1970’ler döneminin Cumhuriyet müzik eğitimi devrimine Zuckmayer odaklı, çok yönlü ve çok anlamlı bir ışık tutuyor.