Yaratıcı Dans

Yazarı: Banu Özevin – Sermin Bilen
ISBN: 978-605-61557-5-8
Barkod: 9786056155758
Basım Tarihi: Haziran 2011
Boyutu: 16 x 23.5 cm.
Sayfa Sayısı: 80
Müzik Eğitimi Yayınları No: 28
Kültür Kitapları Serisi No.07
Fiyatı: 15TL.
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Bu kitap yaratıcı dansın temel felsefesini, öğelerini ve gelişim aşamalarını konu edinen bir bölüm ve bu bölümü izleyen yaratıcı dans etkinliklerini içermektedir. Kitabın ana okur kitlesi okulöncesi ve ilköğretim öğretmenleri olmakla birlikte, aynı zamanda dansa ve kendini beden diliyle ifade etmeye ilgi duyan, yediden yetmişe herkes içindir.

“Yaratıcı birey”, “nitelikli toplum” çağımızın eğitim dünyasında en çok gündemde olan konular arasında yer almaktadır. Yaratıcı bireyleri yetiştirecek ve nitelikli bir toplumun oluşumuna katkıda bulunacak öğretmenlerin bu görevi gerçekleştirebilmesi yaratıcı bir öğrenme sürecinden geçirilmesi ile olanaklıdır. Müzik eğitiminde “yaratıcılık” kavramı bir eseri çalarak ya da söyleyerek yorumlamak kadar, bedeni bir müzikal ifade aracı olarak kullanabilme ile de yakından ilgilidir. Öğretmen açısından bakıldığında; çalma, söyleme ve bedeni müzikal ifade aracı olarak kullanabilme eylemleri karşılıklı etkileşim içinde müzik öğretmeninin yaratıcı bir öğrenme ortamı yaratabilmesinin temelini oluşturur.

Sanatla ilgilenen diğer bireyler açısından düşünüldüğünde ise; bedensel ifade, sanatın daha özgün anlatımına, özgüven oluşumuna katkı sağlar. Her iki açıdan da bakıldığında yaratıcı dans bu iki özgür ve özgün açılımı sağlayacak önemli bir sanat dalıdır.