Sulduz Karapapak Halayları

Yazarı: Yavuz Selim Kafkasyalı
ISBN: 978-605-4957-56-9
Barkod: 9786054957569
Basım Tarihi: Eylül 2018
Boyutu: 16 x 23.5 cm.
Sayfa Sayısı: 112
Müzik Eğitimi Yayınları No.104
Kültür Kitapları Serisi No.29


Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Bu kitapta, binlerce yıldır Türk devletlerinin bünyesinde önemli bir yapıtaşı olduğu hâlde 1828 yılından beri İran coğrafyasının Sulduz bölgesinde yerleşik bulunan Karapapak Türklerinin önemli kültür ve sanat değerleri olan “halayları” derlenip değerlendirilerek onların Türk kültürünün ve sanatının bir parçası olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

Sulduz Karapapaklarının araştırmacı yazarlarından Yusuf Kahramanpur, “Ferheng-i Âme Él Ġarapapaġ” adlı eserinde gerçekleştiremediği bir arzusunu şöyle belirtmektedir: “Ne yazık ki Karapapak yallılarını değerlendirebilecek müzik ve nota bilgim yoktur. Ümit ediyorum ki bu konuda bilgili ve yetenekli olanlar, gelecekte bu millî görevi kabul edip müzik sevenlere sunarlar.” Merhum Kahramanpur’un bu isteği ve Sulduz Nagade’de alan araştırması yaparken muhitin aydınlarının da bu yönde istekte bulunmaları, yazarı bu araştırmayı yapmaya yönlendirmiştir.

Kitapta Sulduz Karapapaklarının oyun havaları ve bu oyunlarda okunan türküler alan araştırması, derleme ve inceleme yöntemleriyle hem söz hem de müzik olarak kayıt altına alınmıştır. Böylece küçük bir Türk topluluğu olan Sulduz Karapapaklarının yallı/oyun havaları hem notaya alınmış hem de bu havaların sözleri ve varyantları müzik uzmanlarının hizmetine sunulmuştur.