Tonal Armoni-1

Yazarı: Mesruh Savaş
ISBN 978-625-7507-63-9
Barkod: 9786257507639
Basım Tarihi: Temmuz 2024
Boyutu: (A4) 21 x 21.7 cm
Sayfa Sayısı: 208
Müzik Eğitimi Yayınları No.199
Solfej/Teori Kitapları Serisi No.23
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Bu kitap armoninin tarihçesini, kural ve yasaklarını anlatmak yerine, armoniyi yazarak ya da çalarak pratik bir müzikal araç olarak kullanma becericisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımı desteklemek için kitapta tonal armoninin yazım ilkelerini açıklayan, müzik tarihinin farklı dönemlerinden seçilmiş çok sayıda analiz ve armonizasyon örnekleri sunulmuştur. Bu örneklerin başka bir amacı da Klasik Batı Müziğinin farklı üslup dönemlerindeki armonik dili ve bu dilin zaman içindeki değişimini okura göstermektir.

Kitaptaki her konu en az bir soprano ve bir bas partisi armonizasyonu ile açıklanmış ve her bölümün sonunda konu ile ilgili çok sayıda armonizasyon ve armonik analiz çalışması sunulmuştur. Bu çalışmalar bireysel olarak yapılabileceği gibi sınıf ortamında da yapılabilir. Bunların sistematik bir biçimde yapılması öğrencilerin tonal armoni konusunda pratik beceriler kazanmasına önemli ölçüde katkı sunacaktır. Bu çalışmalardan başka popüler müzik parçaları, halk müziği ezgileri vd. kitaptaki armonizasyon ilkeleri temelinde ek çalışmalar olarak kullanılabilir. Her öğrencinin en çok faydayı sağlayabilmesi için kitabın konuları sunuş biçimi, farklı ekollerin öğretim yöntemlerine ve kuramsal yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.