Barok Müzikte Performans Analizi

Yazar: Selin Oyan
ISBN: 978-605-4957-84-2
Barkod: 9786054957842
Basım Tarihi: Ekim 2020
Boyutu: 16 x 23.5 cm.
Sayfa Sayısı: 64
Müzik Eğitimi Yayınları No: 131
Solfej/Teori Kitapları Serisi No: 13
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Notadan Uygulamaya Barok Müzikte Performans Analizi

İyi bir performans sanatçısı ya da başka bir deyişle iyi bir yorumcu, notasyona yönelik katı bir sadakatin ötesinde, müzisyenliğe yaraşır bir performansın unsurlarını oluşturan ritmik alterasyon, ifadeli cümleleme, dinamikler ve aksan kullanımının yaratacağı ayrıcalığa, kaçınılmaz olarak gereksinim duyar. Peki böyle bir icraya nasıl ulaşılır? Bu kitapta bestecinin yaratımına mümkün olduğunca yakın olmanın yanında, ortaya çıkacak müziğin bütününde yine de performansçının kendi yorum becerilerini işlemesinin beklendiği geniş bir alan söz konusudur. Başlıca konu başlıkları arasında Barok dönem müziğine genel bakış, Barok müzı̇kte cümleler, ı̇fade, tempo, süslemeler, dı̇namı̇kler, artikülasyon ve performans analizleri yer almaktadır.