Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej – II: Mürekkep (Birleşik) Makamlar

Yazar: Hatice Selen Tekin
ISBN: 978-605-4957-10-1
Barkod: 9786054957101
Basım Tarihi: Aralık 2014
Boyutu: 21 x 29.7 cm.
Sayfa Sayısı: 240
Müzik Eğitimi Yayınları No.58
Solfej Kitapları Serisi No.02
Fiyatı: 25TL.
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM
TÜRK MÜZİĞİ MAKAM ve USÛL (RİTM) BİLGİSİ
A. TÜRK MÜZİĞİ MAKAM BİLGİSİ. 19

 1. Makam Nedir?. 20
 2. Makam Oluşturmaya Yarayan Tam Dörtlü ve Tam Beşliler. 20
  2.1. Tam Dörtlüler 21
  2.2. Tam Beşliler 25
  2.3. Diğer Dörtlü ve Beşliler 27
 3. Makam Türleri. 32
  3.1. Basit Makamlar 32
  3.2. Şed (Aktarma) Makamlar 32
  3.3. Mürekkep (Birleşik) Makamlar 33
  3.4. Mürekkep (Birleşik) Makamların Oluşumunda Geçki (Modulation) 35
  B. TÜRK MÜZİĞİ USÛL (RİTM) BİLGİSİ. 37
 4. Usûl 37
 5. Usûl Rakamları 37
 6. Mertebe. 38
  II. BÖLÜM
  MÜREKKEP MAKAMLARDA SOLFEJ UYGULAMALARI
  A. MÜREKKEP MAKAMLARDA SOLFEJ UYGULAMALARININ ESASLARI. 45
  1.Bûselik Perdesinde Karar Veren Birleşik Makamlar. 46
  Nişabur Makamı 46
  Nişabur Makamında Solfej Uygulamaları 47
  Nişabur Makamında Örnek Eser 52
 7. Segâh Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 53
  Segâh Makamı 53
  Segâh Makamında Solfej Uygulamaları 54
  Segâh Makamında Örnek Eser 1. 65
  Hüzzâm Makamı 67
  Hüzzam Makamında Solfej Uygulamaları 68
  Hüzzam Makamında Örnek Eser 76
  Segâh Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep Makamlar 77
  Segâh Mâye Makamı 77
  Müstear Makamı 77
  Vech-i Arazbar 78
 8. Dügâh Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 79
  Sabâ Makamı 79
  Sabâ Makamında Solfej Uygulamaları 80
  Saba Makamında Örnek Eser 87
  Şehnâz Makamı 88
  Şehnaz Makamında Solfej Uygulamaları 90
  Şehnaz Makamında Örnek Eser 97
  Nişâburek Makamı 98
  Nişaburek Makamında Solfej Uygulamaları 99
  Nişaburek Makamında Örnek Eser 103
  Dügâh Perdesinde Karar Veren Diğer Makamlar 104
  Arazbar Makamı 104
  Dügâh Makamı 105
  Kûçek Makamı 106
  Sipihr Makamı 107
  Gerdâniye Makamı 109
  Muhayyer Sünbüle Makamı 110
  Dügâh Mâye Makamı 110
  Sultâni Irak Makamı 111
  Gülizar Makamı 112
  Isfahan Makamı 113
  Isfahânek Makamı 114
  Beyâti Araban Makamı 115
  Acem Makamı 116
  Acem Kürdî Makamı 117
  Hisâr Makamı 118
  Hisar Bûselik Makamı 119
 9. Rast Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 120
  Nikriz Makamı 120
  Nikriz Makamında Solfej Uygulamaları 121
  Nikriz Makamında Örnek Eser 1. 127
  Nev’eser Makamı 130
  Neveser Makamında Solfej Uygulamaları 131
  Neveser Makamında Örnek Eser 138
  Rast Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep Makamlar 139
  Pesendide Makamı 139
  Güldeste Makamı 140
  Tarz-ı Nevin Makamı 141
  Nihâvend-i Kebir Makamı 142
  Zâvil Makamı 143
  Pençgâh Makamı 144
  Sûzidilâra Makamı 146
  Büzürk Makamı 147
  Sâzkâr Makamı 147
  Rehâvi Makamı 148
  Şevk-i Dil Makamı 148
 10. Irak Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 149
  Eviç Makamı 149
  Eviç Makamında Solfej Uygulamaları 150
  Eviç Makamında Örnek Eser 1. 157
  Bestenigâr Makamı 159
  Bestenigâr Makamında Solfej Uygulamaları 160
  Bestenigâr Makamında Örnek Eser 165
  Ferâhnâk Makamı 166
  Ferahnâk Makamında Solfej Uygulamaları 168
  Ferahnâk Makamında Örnek Eser 173
  Irak Makamında Karar Veren Diğer Mürekkep (Birleşik) Makamlar 174
  Irak Makamı 174
  Beste Isfahan Makamı 175
  Rehâtü’l-ervah Makamı 176
  Dilkeş Hâveran Makamı 177
  Rûy-i Irak Makamı 178
  Revnâknüma Makamı 179
  Hüzzâm- ı Cedîd Makamı 179
 11. Acemaşiran Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 180
  Şevkefzâ Makamı 180
  Şevkefzâ Makamında Solfej Uygulamaları 181
  Şevkefzâ Makamında Örnek Eser 186
  Acemaşiran Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep(Birleşik) Makamlar 187
  Şevk-u Tarab Makamı 187
  Şevkâver Makamı 188
  Tarz-ı Cedîd Makamı 189
 12. Hüseyni Aşîran Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 190
  Nühüft Makamı 190
  Nühüft Makamında Solfej Uygulamaları 191
  Nühüft Makamında Örnek Eser 196
  Hüseyni Aşîran Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep (Birleşik) Makamlar 198
  Hüseyni Aşîran Makamı 198
  Bûselik Aşiran Makamı 199
  Aşîran Zemzeme Makamı 200
  Can-fezâ Makamı 201
  Sabâ Aşiran Makamı 202
  Hicaz Aşiran Makamı 203
  Zirefkend Makamı 204
 13. Yegâh Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 205
  Ferahfeza Makamı 205
  Ferahfeza Makamında Solfej Uygulamaları 207
  Ferahfeza Makamında Örnek Eser 212
  Yegâh Makamı 214
  Yegâh Makamında Solfej Uygulamaları 215
  Yegâh Makamında Örnek Eser 220
  Yegâh Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep Makamlar 221
  Acemli Yegâh Makamı 221
  Sûltâni Segâh Makamı 222
  Anberefşan Makamı 223
  Dilkeşîde Makamı 224
  Lâlegül Makamı 225
  Şîvenüma Makamı 226
  Şerefnüma Makamı 227
  SON SÖZ.. 229
  KAYNAKLAR.. 230
  EKLER – Dörtlü ve Beşli Uygulamalarında Kullanılan Örnek Eserler. 231

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk kültürü içinde müzik kültürümüz önemli ve geniş bir yere sahiptir. Bu engin müzik kültürü içerisinde yüzyıllar öncesine dayanan nazariyeler mevcuttur. Farabi ve Safüyiddin’den günümüze çeşitli müzik bilimi insanları ve bestekârlar aracılığıyla ulaşan makamlar ve binlerce eser bulunmaktadır. Ancak buna karşın Türk müziği alanında uygulamaya yönelik kitapların eksikliği bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkılarak hazırlanan bu iki solfej kitabının Türk müziği alanında önemli bir boşluğu doldurması amaçlanmıştır.

Makam ve usûl (ritm) Türk müziğinin karakteristiğidir. I. Kitapta “Basit Makamlar”, II. Kitapta ise “Mürekkep Makamlar”ın uygulamaları yapılmıştır. Mürekkep makamlar; içinde birden fazla makam dizisini, dörtlü ve beşli aralıkları barındırır. Bu kitapta kolaydan zora varan motifler ve usûl kalıplarıyla bestelenen egzersizler yardımıyla bir yandan makam bilgisi verilmeye çalışılırken, diğer yandan da usûl bilgisi çalışılmıştır. Solfej uygulamalarında ise önce her bir makam kuramsal olarak tanıtılmış, ardından o makamın pekiştirildiği özgün solfejlere ve en son olarak da ilgili makamdaki örnek eserlere yer verilmiştir.

Çağımıza uygun metodik yaklaşımların yerleşmesi açısından ve aynı zamanda müzik kültürümüzün gelişmesi, yaygınlaşması adına önemli katkıları olacak bu kitabın başta müzik eğitimi alan öğrenciler olmak üzere, her kesimden ilgi duyan bireylere yeterli ve düzenli bir uygulama imkânı sağlaması ve faydalı olması umulmaktadır.