Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej – II: Mürekkep (Birleşik) Makamlar

Yazar: Hatice Selen Tekin
ISBN: 978-605-4957-10-1
Barkod: 9786054957101
Basım Tarihi: Aralık 2014
Boyutu: 21 x 29.7 cm.
Sayfa Sayısı: 240
Müzik Eğitimi Yayınları No.58
Solfej Kitapları Serisi No.02
Fiyatı: 25TL.
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM
TÜRK MÜZİĞİ MAKAM ve USÛL (RİTM) BİLGİSİ
A. TÜRK MÜZİĞİ MAKAM BİLGİSİ. 19

  1. Makam Nedir?. 20
  2. Makam Oluşturmaya Yarayan Tam Dörtlü ve Tam Beşliler. 20
    2.1. Tam Dörtlüler 21
    2.2. Tam Beşliler 25
    2.3. Diğer Dörtlü ve Beşliler 27
  3. Makam Türleri. 32
    3.1. Basit Makamlar 32
    3.2. Şed (Aktarma) Makamlar 32
    3.3. Mürekkep (Birleşik) Makamlar 33
    3.4. Mürekkep (Birleşik) Makamların Oluşumunda Geçki (Modulation) 35
    B. TÜRK MÜZİĞİ USÛL (RİTM) BİLGİSİ. 37
  4. Usûl 37
  5. Usûl Rakamları 37
  6. Mertebe. 38
    II. BÖLÜM
    MÜREKKEP MAKAMLARDA SOLFEJ UYGULAMALARI
    A. MÜREKKEP MAKAMLARDA SOLFEJ UYGULAMALARININ ESASLARI. 45
    1.Bûselik Perdesinde Karar Veren Birleşik Makamlar. 46
    Nişabur Makamı 46
    Nişabur Makamında Solfej Uygulamaları 47
    Nişabur Makamında Örnek Eser 52
  7. Segâh Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 53
    Segâh Makamı 53
    Segâh Makamında Solfej Uygulamaları 54
    Segâh Makamında Örnek Eser 1. 65
    Hüzzâm Makamı 67
    Hüzzam Makamında Solfej Uygulamaları 68
    Hüzzam Makamında Örnek Eser 76
    Segâh Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep Makamlar 77
    Segâh Mâye Makamı 77
    Müstear Makamı 77
    Vech-i Arazbar 78
  8. Dügâh Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 79
    Sabâ Makamı 79
    Sabâ Makamında Solfej Uygulamaları 80
    Saba Makamında Örnek Eser 87
    Şehnâz Makamı 88
    Şehnaz Makamında Solfej Uygulamaları 90
    Şehnaz Makamında Örnek Eser 97
    Nişâburek Makamı 98
    Nişaburek Makamında Solfej Uygulamaları 99
    Nişaburek Makamında Örnek Eser 103
    Dügâh Perdesinde Karar Veren Diğer Makamlar 104
    Arazbar Makamı 104
    Dügâh Makamı 105
    Kûçek Makamı 106
    Sipihr Makamı 107
    Gerdâniye Makamı 109
    Muhayyer Sünbüle Makamı 110
    Dügâh Mâye Makamı 110
    Sultâni Irak Makamı 111
    Gülizar Makamı 112
    Isfahan Makamı 113
    Isfahânek Makamı 114
    Beyâti Araban Makamı 115
    Acem Makamı 116
    Acem Kürdî Makamı 117
    Hisâr Makamı 118
    Hisar Bûselik Makamı 119
  9. Rast Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 120
    Nikriz Makamı 120
    Nikriz Makamında Solfej Uygulamaları 121
    Nikriz Makamında Örnek Eser 1. 127
    Nev’eser Makamı 130
    Neveser Makamında Solfej Uygulamaları 131
    Neveser Makamında Örnek Eser 138
    Rast Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep Makamlar 139
    Pesendide Makamı 139
    Güldeste Makamı 140
    Tarz-ı Nevin Makamı 141
    Nihâvend-i Kebir Makamı 142
    Zâvil Makamı 143
    Pençgâh Makamı 144
    Sûzidilâra Makamı 146
    Büzürk Makamı 147
    Sâzkâr Makamı 147
    Rehâvi Makamı 148
    Şevk-i Dil Makamı 148
  10. Irak Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 149
    Eviç Makamı 149
    Eviç Makamında Solfej Uygulamaları 150
    Eviç Makamında Örnek Eser 1. 157
    Bestenigâr Makamı 159
    Bestenigâr Makamında Solfej Uygulamaları 160
    Bestenigâr Makamında Örnek Eser 165
    Ferâhnâk Makamı 166
    Ferahnâk Makamında Solfej Uygulamaları 168
    Ferahnâk Makamında Örnek Eser 173
    Irak Makamında Karar Veren Diğer Mürekkep (Birleşik) Makamlar 174
    Irak Makamı 174
    Beste Isfahan Makamı 175
    Rehâtü’l-ervah Makamı 176
    Dilkeş Hâveran Makamı 177
    Rûy-i Irak Makamı 178
    Revnâknüma Makamı 179
    Hüzzâm- ı Cedîd Makamı 179
  11. Acemaşiran Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 180
    Şevkefzâ Makamı 180
    Şevkefzâ Makamında Solfej Uygulamaları 181
    Şevkefzâ Makamında Örnek Eser 186
    Acemaşiran Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep(Birleşik) Makamlar 187
    Şevk-u Tarab Makamı 187
    Şevkâver Makamı 188
    Tarz-ı Cedîd Makamı 189
  12. Hüseyni Aşîran Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 190
    Nühüft Makamı 190
    Nühüft Makamında Solfej Uygulamaları 191
    Nühüft Makamında Örnek Eser 196
    Hüseyni Aşîran Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep (Birleşik) Makamlar 198
    Hüseyni Aşîran Makamı 198
    Bûselik Aşiran Makamı 199
    Aşîran Zemzeme Makamı 200
    Can-fezâ Makamı 201
    Sabâ Aşiran Makamı 202
    Hicaz Aşiran Makamı 203
    Zirefkend Makamı 204
  13. Yegâh Perdesinde Karar Veren Mürekkep (Birleşik) Makamlar. 205
    Ferahfeza Makamı 205
    Ferahfeza Makamında Solfej Uygulamaları 207
    Ferahfeza Makamında Örnek Eser 212
    Yegâh Makamı 214
    Yegâh Makamında Solfej Uygulamaları 215
    Yegâh Makamında Örnek Eser 220
    Yegâh Perdesinde Karar Veren Diğer Mürekkep Makamlar 221
    Acemli Yegâh Makamı 221
    Sûltâni Segâh Makamı 222
    Anberefşan Makamı 223
    Dilkeşîde Makamı 224
    Lâlegül Makamı 225
    Şîvenüma Makamı 226
    Şerefnüma Makamı 227
    SON SÖZ.. 229
    KAYNAKLAR.. 230
    EKLER – Dörtlü ve Beşli Uygulamalarında Kullanılan Örnek Eserler. 231

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk kültürü içinde müzik kültürümüz önemli ve geniş bir yere sahiptir. Bu engin müzik kültürü içerisinde yüzyıllar öncesine dayanan nazariyeler mevcuttur. Farabi ve Safüyiddin’den günümüze çeşitli müzik bilimi insanları ve bestekârlar aracılığıyla ulaşan makamlar ve binlerce eser bulunmaktadır. Ancak buna karşın Türk müziği alanında uygulamaya yönelik kitapların eksikliği bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkılarak hazırlanan bu iki solfej kitabının Türk müziği alanında önemli bir boşluğu doldurması amaçlanmıştır.

Makam ve usûl (ritm) Türk müziğinin karakteristiğidir. I. Kitapta “Basit Makamlar”, II. Kitapta ise “Mürekkep Makamlar”ın uygulamaları yapılmıştır. Mürekkep makamlar; içinde birden fazla makam dizisini, dörtlü ve beşli aralıkları barındırır. Bu kitapta kolaydan zora varan motifler ve usûl kalıplarıyla bestelenen egzersizler yardımıyla bir yandan makam bilgisi verilmeye çalışılırken, diğer yandan da usûl bilgisi çalışılmıştır. Solfej uygulamalarında ise önce her bir makam kuramsal olarak tanıtılmış, ardından o makamın pekiştirildiği özgün solfejlere ve en son olarak da ilgili makamdaki örnek eserlere yer verilmiştir.

Çağımıza uygun metodik yaklaşımların yerleşmesi açısından ve aynı zamanda müzik kültürümüzün gelişmesi, yaygınlaşması adına önemli katkıları olacak bu kitabın başta müzik eğitimi alan öğrenciler olmak üzere, her kesimden ilgi duyan bireylere yeterli ve düzenli bir uygulama imkânı sağlaması ve faydalı olması umulmaktadır.