Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej – I : Basit – Şed Makamlar

Yazar: Hatice Selen Tekin
ISBN: 978-605-4957-27-9
Barkod: 9786054957279
Basım Tarihi: Mart 2021 -2.Basım
Boyutu: 21 x 29.7 cm.
Sayfa Sayısı: 328
CD: MP3 ilaveli
Müzik Eğitimi Yayınları No.74
Solfej/Teori Kitapları Serisi No.05
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM – TEMEL MÜZİK BİLGİLERİ

 1. BÖLÜM-TÜRK MÜZİĞİNDE SES SİSTEMİ, MAKAMLAR VE USÛLLER

A. SES SİSTEMİ

 1. Türk Müziği Ses Sistemi ve Dayandığı Esaslar
 2. Koma
 3. Türk Müziğinde İkili Aralıkların İsimlendirilmesi ve Değiştirme İşaretleri
 4. Türk Müziğinde Ana Dizi
 5. Türk Müziğinde Akord Sistemi
 6. Türk Müziğinde Bir Sekizlide Yer Alan Perdelerin İsimleri ve Yerleri

B. TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM BİLGİSİ

 1. Makam Oluşturmaya Yarayan Tam Dörtlü ve Tam Beşliler
 2. Makam
 3. Makam Türleri
  a. Basit Makamlar
  b. Şed Makamlar
  c. Mürekkep Makamlar

C. TÜRK MÜZİĞİNDE USÛL (RİTM) BİLGİSİ

 1. Usûl
 2. Usûl Rakamları
 3. Mertebe
 4. Küçük Usûller ve Vuruşları
 5. BÖLÜM – BASİT MAKAMLAR VE SOLFEJ UYGULAMALARI
 6. Rast Makamı
 7. Uşşak Makamı
 8. Bayâti Makamı
 9. Hüseyni Makamı
  5.Muhayyer Makamı
 10. Hicaz Makamı
 11. Uzzâl Makamı
 12. Zirgüleli Hicaz Makamı
 13. Çargâh Makamı
 14. Bûselik Makamı
 15. Kürdî Makamı
 16. Nevâ Makamı
 17. Tâhir Makamı
 18. Karcığar Makamı
 19. Basit Sûzinâk Makamı
 20. BÖLÜM – ŞED MAKAMLAR VE SOLFEJ UYGULAMALARI
 21. Çargâh Makamı Şedleri
  a. Mahur Makamı
  b. Acemaşiran Makamı
 22. Bûselik Makamı Şedleri
  a. Nihâvend Makamı
  b. Ruhnüvâz Makamı
  c. Sultâniyegâh Makamı
 23. Kürdî Makamı Şedleri
  a. Kürdîli Hicâzkâr Makamı
  b. Aşkefzâ Makamı
  c. Ferahnüma Makamı
 24. Zirgüleli Hicaz Makamı Şedleri
  a. Hicazkâr Makamı
  b. Zirgüleli Sûzinâk Makamı
  c. Evcâra Makamı
  d. Sûzidil Makamı
  e. Şedaraban Makamı
  5.Neveser Makamı Şeddi
  a. Reng-i Dil Makamı

SONSÖZ
KAYNAKLAR
EKLER
Dinlenmesi Tavsiye Edilen Ses Sanatkârları Listesi
Basit Makamlarda Okunması ve Dinlenmesi Tavsiye Edilen Diğer Eserlerin Listesi
Şed Makamlarda Okunması ve Dinlenmesi Tavsiye Edilen Diğer Eserlerin Listesi

Bu kitap Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej – I kitabının genişletilmiş üçüncü basımıdır. Kitap müziğimize temel teşkil eden yalın, sade anlamında kullanılan “basit makamlar” ile bulundukları perdeden diğer perdelere aktarılarak oluşan “şed (aktarılmış) makamları” kapsamakta ve bunlara ilişkin Türk Müziği makam ve usûl (ritim) bilgilerini ve uygulamalarını içermektedir.

Kitabı temel amacı Türk Müziği makam ve usûl (ritim) bilgisine yönelik başlıkları gelenekten kopmadan, sadeleştirilmiş, didaktik, metodik ve çağın gereksinimlerime uygun yaklaşımlarla anlatabilmek ve bunları herkesin anlayabileceği şekilde bilindik eserlerle desteklemektir. Bütün bunların yanı sıra makamları öğretmeye yönelik 152 tane de egzersiz bestelenmiştir.

2004 yılından bu yana kitabımız her kesimden bireye ulaşmıştır. Bu anlamda gerek eğitim gören öğrenciler gerekse akademik ortamlarda öğretim elemanları tarafından faydalı bulunmuştur.

Kitabın bu baskısı Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları tarafından üretilen CD çalışması ile desteklenmiştir. Dinleme çalışmaları ile kitabın işlevselliği daha da artmaktadır. Bilindiği üzere müziğimizde meşk eğitiminin önemi büyüktür. Kaliteli icraları dinlemek, gelenekte var olan üslûp ve tavır özelliklerini kavramak, bu yöndeki bilgileri en doğru ve kalıcı biçimde edinmeyi sağlayacaktır.