Halk Ezgileriyle Solfej

Yazarı: Ali Sevgi – Erdal Tuğcular
ISBN:978-605-63620-6-4
Barkod: ISBN:9786056362064
Basım Tarihi: Eylül 2013
Boyutu: 21 x 29.7 cm.
Sayfa Sayısı: 104 sayfa
Müzik Eğitimi Yayınları No.47
Solfej/Teori Kitapları Serisi No.01
Baskısı Yok

Halk Ezgileriyle Solfej kitabının amacını ve solfej eğitimine getirmesini beklediğimiz katkıları şöyle sıralayabiliriz:
• Zamanları eşit olmayan (asimetrik) aksak ölçülerin solfej eğitiminde kullanılmasını sağlamak,
• Aynı parça içinde ölçü değişikliğinin gerçekleştiği örneklere yer vererek öğrencinin dikkatini sürekli uyanık tutmak,
• Türk Halk Müziğinde çok sık kullanılan makamlara yer vererek bu makamlar ve kullanım biçimleri konusunda öğrencilerin bilgilenmelerine yardımcı olmak,
• Halkın eleyerek ürettiği motiflerin birikimiyle gelişecek bir beğeni anlayışı ile öğrencilerin gelecekte yapacakları müzik etkinliklerinde daha seçici olmalarını sağlamak,
• Kitapta ülkemizin her bölge ya da yöresinden olabildiğince örnekler sunarak sahip olduğumuz kültürel zenginliğin bir kez daha fark edilmesini sağlamak ve bunların hiçbirine yabancı kalmamamızın ulusal birliğimiz açısından önemini vurgulamak.

Bu kitapta şu temel ilkelerden hareket edilmiştir:
• Sözlü yapıtların sözleri kullanılmayarak ve sözlerden yardım almaksızın okumayı “Solfej Eğitimi” için gerekli görmek,
• Tampere (eş yedirimli) sistemle yetişmekte olan öğrencilerin halk ezgilerini daha kolay algılayıp kavramalarını sağlamak,
• Müzikal dinamiklerin seçilmesinde sözler yerine müzikten yola çıkmak,
• Geleneksel yazımdan kaynaklanan ve insan sesi için “tiz” olan örnekleri okunabilir ses alanında sunmak, çıkarılan ses ile adlandırmanın farklı olması nedeniyle “mükemmel işitmeyi” engelleyen etkileri ortadan kaldırmak.