Piyano için On Halk Türküsü

Yazarı: Cemal Reşit Rey (1904-1985)
ISBN: 978-605-61557-6-5
Barkod: 9786056155765
Basım Tarihi: Ağustos 2011
Boyutu: 23 x 30.5 cm.
Sayfa Sayısı: 32
Müzik Eğitimi Yayınları No.29
Piyano Kitapları Serisi.04
Baskısı Yok

Cemal Reşit Rey “4 Sesli Koro ve Piyano için On Halk Türküsü”nü 1963 yılında bestelemiştir. Besteci bu eserde, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenmiş “Niksar’ın Fidanları, Süpürgesi Yoncadan, Estergon Kalesi, Tıpır Tıpır Yürürsün, Gemiciler Kalkalım, Helvacı, Tinimini Hanım, Halay, Küpeli Horoz ve Gazi Osman Paşa Türküsü” başlıklı türküleri kendine has armonilerle çokseslendirmiştir. 1967 yılında ise koro eserini piyanoya uyarlayarak özgün bir piyano eseri yaratmıştır.

Piyano eserinde “4 Sesli Koro ve Piyano için On Halk Türküsü”nün yazısına sadık kalınmış, böylece ortaya 4 partili polifonik bir piyano eseri çıkmıştır. Türkülerin ana melodisi bu partilerin arasında gizemli bir biçimde gezinir. Korodaki her sesin piyanoya eksiksiz yansıtılmış olması, yorumcuya piyano yazısını zorlayan bir yolculuk sunar. Bu çetrefil yazıya rağmen, eser dinlenildiğinde sanki korodan uyarlanmış değil de, baştan piyano için yazılmış izlenimini verir.

Piyano için On Halk Türküsü’nün tamamı, 14 Kasım1973’te beş tanesi Vedat Kosal, diğer yarısı ise Seher Tanrıyar tarafından “Cemal Reşit Rey’in 50. Sanat Yılını Kutlama Konseri’nde seslendirilmiştir.

Prof. Seher Tanrıyar,
MSGSÜ. Devlet Konservatuvarı Öğr.Üyesi

Cemal Reşit Rey composed “Ten Turkish Folk Songs for 4-Part Chorus and Piano” in 1963. In this work, the composer took the folk songs “Niksar’ın Fidanları, Süpürgesi Yoncadan, Estergon Kalesi, Tıpır Tıpır Yürürsün, Gemiciler Kalkalım, Helvacı, Tinimini Hanım, Halay, Küpeli Horoz ve Gazi Osman Paşa Türküsü”, which had been compiled from different regions of Turkey and made them polyphonic using particular harmonies. Four years later, in 1967, he decided to transcribe these pieces for piano and created a novel work for piano.

In these transcriptions Rey stayed loyal to the original writing of the “Ten Turkish Folk Songs for 4-Part Chorus and Piano” and created polyphonic piano compositions for four parties. Main tunes of the folk songs mystically wonder among the parties. All parties in the choral composition are reflected with no exception to the piano which offers the interpreter a demanding journey. Despite their complex writing, these compositions give listener the impression of works originally written for piano, rather then Works transcribed from what were originally composed for chorus.

“Ten Turkish Folk Songs for Piano” as a whole, was first played by two of the composer’s students, five of the songs by Vedat Kosal (1957-2000) and the other half by Seher Tanrıyar on November 14, 1973 in İstanbul in the Concert for Celebrating the 50th Anniversary of the Artistic Career of Cemal Reşit Rey.

Prof. Seher Tanrıyar,
State Conservatory of Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul