Piyano için 10 Makamsal Parça

Yazarı: Merve Dedeoğlu
ISMN 979-0-801105-81-1
ISBN 978-625-7507-59-2
Barkod: 9786257507592
Basım Tarihi: Mayıs 2024
Boyutu: 23 x 30.5 cm
Sayfa Sayısı: 24
Müzik Eğitimi Yayınları No.197
Piyano Kitapları Serisi No.45
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Merve Dedeoğlu’nun “Piyano için 10 Makamsal Parça” isimli bu albümü, bestecinin 2011 yılında başlayıp Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na Doktora öğrencisi olarak kabul edildiği 2012 yılına kadar uzanan bir süreçte bestelenmiştir.

Albümde yer verilen 10 makamsal parçanın, dokuzu özgün ve bir tanesi de düzenlemedir. Besteci, “Bülbülüm Altın Kafeste” türküsünü kendine has bir yaklaşımla ele almıştır. Eserlerin tamamı Kemal İlerici’nin öncülüğünü yaptığı “dörtlü armoni” sisteminin etkisinde olmakla birlikte, besteci ezgisel materyali kendine özgü duyuşlarını kullanarak çok seslendirmiştir. Çeşitli makam dizilerinin yer aldığı bu albüm çalışmasının, piyano öğrencilerinin makam bilgisini arttıracağı düşünülmektedir. Albümde “Ninni” gibi teknik bakımdan çalımı daha kolay eserler bulunmakla birlikte, “Nefes” başlığıyla isimlendirilen ve teknik açıdan daha zorlayıcı eserler de makamsal ezgilerin özgün armonilerle işlenip sunulmasıyla oluşturulmuş ve bu içeriğiyle müzik eğitimine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

* * *

Piyano Eğitiminde en çok eksikliği duyulan makamsal ezgiler, yayınlanan çeşitli albümlerle her geçen gün artmakla birlikte, yeterli sayıya ulaştığı söylenemez.  Bu albüm, bu alana katkıda bulunacak önemli bir çalışma niteliğindedir. Her hafta Balıkesir’den Ankara’ya gelerek azimle çalışan, kendini özellikle makamsal müzik ve besteciliği ile ilgili hızlı geliştiren sevgili öğrencim Merve Dedeoğlu’nu öncelikle kutluyor, çalışmasının tüm piyano öğrencilerine yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Erdal Tuğcular