En Güzel Piyano Sonatinleri

Editör: Doç.Dr. Belir Tecimer
Basım Tarihi: 2006
Boyutu: 25 x 31 cm.
Sayfa Sayısı: 144
Müzik Eğitimi Yayınları No.05
Piyano Kitapları Serisi No.01
Baskısı Yok

İÇİNDEKİLER
 • Attwood, Thomas > Sonatin, Sol Majör
 • Beethoven > Sonatin, Anh.5, No.1, Sol Majör
 • Beethoven > Sonatin, Anh.5, No.2, Fa Majör
 • Biehl, Albert > Sonatin, Op.57, No.1, Do Majör
 • Clementi, Muzio > Sonatin, Op.36, No.1, Do Majör
 • Clementi, Muzio > Sonatin, Op,36, No.2, Sol Majör
 • Diabelli, Antonio > Sonatin, Op.151, No.1, Sol Majör
 • Dussek, J.Ladislav > Sonatin, Op.20, No.1, Sol Majör
 • Gurlitt, Cornelius > Sonatin, Op.54, No.1, Do Majör
 • Kuhlau, Friedrich > Sonatin, Op.55, No.1, Do Majör
 • Kuhlau, Friedrich > Sonatin, Op.55, No.3, Do Majör
 • Latour, Theodore > Sonatin, No.1, Do Majör
 • Lichner Heinrich > Sonatin, Op.49, No.1, Do Majör
 • Lynes, Frank > Sonatin, Op.39, No.1, Do Majör
 • Pleyel, Ignaz Joseph > Sonatin, Re Majör
 • Satie, Erik > Bürokratik Sonatin, La Majör
 • Spindler, Fritz > Sonatin, Op.157, No.1, Do Majör
 • Wanhal, Johann Baptist > Sonatin, Fa Majör
 • Mozart > Viyana Sonatini, K. Anh.229, No.1, Do Majör
 • Sonatinler, her yaştaki piyanistlerin, müzikal ve teknik yönden gelişimlerini sağlayabilecek, onları bestecilerin daha büyük eserlerine hazırlayabilecek ve motive edebilecek eserlerdir.

  En Güzel Piyano Sonatinleri, piyano edebiyatından seçilmiş en güzel sonatin örneklerini içermektedir. Kitapta, Türkiye’deki piyano eğitiminde çok kullanılan Mozart, Beethoven, Clementi, Kuhlau gibi bestecilerin sonatinlerinin yanı sıra, klasik dönem, romantik dönem ve 20. yüzyıl bestecilerinin en çarpıcı yapıtlarına da yer verilmiştir. Bu sonatinler ile bugüne kadar alışılagelmiş sonatin repertuarına yeni bir nefes getirebilmek hedeflenmiştir.

  Kitabın hazırlanmasında her sonatinin farklı edisyonları gözden geçirilerek bir senteze varılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, en iyi cümle bağları ve artikülasyonları eserler içerisinde verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, piyano öğretmenlerine ve öğrencilere kolaylık getirebilmesi bakımından, sonatinlerde kullanılan süslemelerin açık yazılımları verilmiş, ölçüler numaralandırılmış ve en uygun parmak numaraları eklenmiştir. Sonatinler mümkün olduğunca kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Eserlerin, öğrenciler tarafından daha doğru ve bilinçli çalışılabilmesi için kitapta; sonatin, sonatinlerde kullanılan müzik formları, besteciler ve eserleri hakkında bilgilere de yer verilmiştir. Sonatinlerde kullanılan müzik terimlerinin açıklamaları, kitabın sonunda yer alan terimler sözlüğünde bulunmaktadır.