Halk Müziği Teorisi ve Uygulaması I

Yazarı: Okan Murat Öztürk
ISBN: 978-625-7507-07-3
Barkod: 9786257507073
Basım Tarihi: Şubat 2022
Boyutu: 21 x 29.7 cm.
Sayfa Sayısı: 320
Müzik Eğitimi Yayınları No: 153
Solfej/Teori Kitapları Serisi No: 20


Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Türk Müziğinin Temeli Olarak HALK MÜZİĞİ TEORİSİ ve UYGULAMASI – 1

Halk müziği dağarı, kültürel aktarım zemininde, ortak hafıza ve göreneksel uygulamalar ile şekillenmiş olduğundan türkü ve ezgiler, bu müziğe özgü perde, aralık, düzen, nağme, makam, terkip, nakre, darp, vezin, ika ve usûlleri öğrenmek isteyenler için en temel, en doğru, en güvenilir ve en karakteristik örnekleri içerir.

Bu kitapta Türk Halk Müziği, Anadolu merkezli müziğin temeli olarak değerlendirilmiş ve kuramsal düzlemde bütünlüklü bir Türk müziği anlayışının gelişimine katkı sağlamak amacıyla -alışılagelmişin dışında- yepyeni bir içerik, notasyon ve terminolojiyle ele alınmıştır.

Perde, makam ve usûllerin öğretimi için burada verilen seçki, solfej çalışmalarında da kullanılabilecek şekilde oluşturulmuştur. Kitapta yer verilen tüm örnekler, halk müziği perdelerini seslendirmeye uygun sazlarla çalınmalıdır.  Uygulama için tanbura, bağlama ve abdal sazı olmak üzere üç ana çalgının tel, perde, parmak ve vuruş örneklerine yer verilmiştir.

Kitabın halk müziğini tanımak ve öğrenmek isteyen tüm ilgililere, uzmanlara,  müzik öğretmenliği, müzik üniversitesi ve konservatuvar öğrencileri ile müzik kuramcılarına, icracılara, eğitimcilere ve araştırmacılara yararlı olmasını dileğiyle.