İstanbul Lavtası Metodu

Méthodos Politiko LaoútoIstanbul Lute Method

Yazarı: Enver Mete Aslan
ISBN: 978-605-4957-83-5
Barkod: 9786054957835
Basım Tarihi: Eylül-2020
Boyutu: 21 x 29.7 cm.
Sayfa Sayısı: 96
Müzik Eğitimi Yayınları No.130
Türk Müziği Çalgıları Serisi No.03
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

Geçmiştin günümüze kadar İstanbul Lâvtası’nın öğretimiyle ilgili olarak bazı konservatuvarlar,  özel eğitim kurumları ile dernekler ve topluluklardaki usta çırak ilişkisiyle sürdürülen çok nadir çabaların dışında bir öğretim metodu olmamıştır. Başka bir ifadeyle bu kitap geleneksel öğretim yönteminden, metodik bir yaklaşıma geçerek çalgının öğretimini ve çalınması sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta bir yandan geleneksel üslup aktarılmaya çalışılırken öte yandan da öğrencinin mümkün olduğunca evrensel yöntemleri kullanarak gelişmesine özen gösterilmiştir.

Kitapta İstanbul Lâvtasının tarihçesinden başlayarak sırasıyla; icracılarına, akort düzenlerine, icra sırasında dikkat edilmesi gereken konulara, parmak egzersizlerine, çeşitli makamlardaki ve pozisyonlardaki teknik çalışmalar ile nota değerleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Unutulmaya yüz tutan İstanbul Lâvtası’nın yeniden canlanması ve bütün kullanıcılara yardımcı ve yararlı olması dileğiyle…