Şan için Piyano Eşlikli Türküler

Yazarı: Erdal Tuğcular
ISBN: 978-605-61557-4-1
Barkod: 9786056155741
Basım Tarihi: Eylül 2013 – 2.Basım
Boyutu: 23 x 30.5 cm.
Sayfa Sayısı: 80
MP3 Dosyaları: Var
E-Kitap (PDF) Satışı: Var
Stoktan Hemen Al – MuzikKitaplari.com

İÇİNDEKİLER
 1. Süpürgesi Yoncadan
 2. Sarı Kız
 3. Leblebi Koydum Tasa
 4. Kerez Çiçek Açayi
 5. Öte Yakaya Geçelim
 6. Arpalar Orak Oldu
 7. Karahisar Kalesi
 8. Gemiler Giresune
 9. Osmanım
 10. Kahve Koydum Fincana
 11. Uca Dağların Başında
 12. Sabahın Seherinde
 13. Ağasarın Balını
 14. Deniz Üstü Köpürür
 15. Çökertme
 16. Bülbülüm Altın Kafeste
 17. Söğüdün Erenleri
 18. Beyaz Giyme
 19. Yörük Ali
 20. Kütahya’nın Pınarları

Bu kitapta, toplam yirmi tane halk türküsü yer almaktadır. Türkülerin seçiminde olabildiğince değişik makam, usul ve yöre farklılığı olmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda kitap birbirinden farklı 8 makamı, 6 usülü, 17 yörenin türkülerini içermekte ve coğrafik dağılım bakımından da neredeyse Anadolu’nun bütün bölgelerini kapsamaktadır.

Kitaptaki türküler, ses sınırları bakımından çoğunlukla orta ses bölgeleri için uygun olmakla beraber, daha kalın ve ince sesler için de aktarımlar yapılmıştır. Bu nedenle kitabın en sonunda yer alan sekiz türkü, iki faklı tonda yazılmıştır. Ayrıca her eserin başına, kullanıcılara yardımcı olmak bakımından “ses sınırı göstergesi” eklenmiştir.

Kitabın beraberinde verilen ve türkülerin sadece piyano eşliklerinin yer aldığı (audio) CD ile istenilen eserin piyano eşliğinde söylenebilmesi amaçlanmıştır. Kullanım kolaylığı olması bakımından da, her eserin başında “CD sıra numarası” (track) belirtilmiştir.

Kitap Hakkında

Erdal TUĞCULAR, halk türkülerimizi ele aldığı bu kitapta mükemmel bir kompozisyon anlayışı sergilemiştir. Türkülerimizin söz ve müzik ilişkisinin özünü çok iyi kavramış ve eserlerin piyano eşliklerini bu anlayış çerçevesinde yazmıştır. Burada kullandığı müziğe hiç yabancılık çekmezsiniz, çok sadedir ve zorlama yoktur. Yeni bir eser yaratma ön görüsüyle hareket etmemiş piyanoya büyük ve özden kopuk hareketler vermemiştir.

Piyano eşliği son tahlilde türkünün arkasında ve onunla bütünleşmiş, özü ona dayalı adeta “çoksesli bir meydan sazıdır”. Anadolu türkülerimizin özünü hiç bozmadan kabul eden değerli bestecimiz Erdal TUĞCULAR’ın çok beğendiğim bu çalışmalarından, “Türk Ezgileri” isimli CD çalışmamda ve ayrıca MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda uzun yıllar verdiğim “Türkçe Metinli Müzikli Diksiyon Derslerimde” çok yaralandım. Yaptığı çalışmalarla türkülerimizi tam da beklediğim gibi ele alan bestecimiz, her zaman sözünü ettiğimiz “yerelden evrensele” gitme yolunda büyük başarı kazanmıştır.

Prof. Mesut İKTU, Bariton

Preface

In this book there has been 20 Turkish Folk Songs. The choosen folk songs for this book are including 8 different mods, 6 rythmic pattern and 17 geographical region of Anatolia.

Voice registres of the songs are including mainy for middle sound registre. Indeed some of songs transpozed for two different tones. Also you can find a “voice registre indicator” on the first page of each song.

In the audio CD of this book, there has been only piano accompaniment of all songs. The purpose of this CD to give an idea of book users about Turkish modal folk songs, their mods (makam) and Turkish rhytmic patterns. Also you can use of this CD for your own practices. On the first page of each song you can find CD track number.