free hit counters

Nota Yazım Kuralları ve Türk Müziğinde Nota Yazımı

  • Yazar: Adnan Atalay
  • ISBN: 978-605-4957-65-1
  • Basım Tarihi: Ağustos 2019
  • Boyutu: 16 x 23.5 cm.
  • Sayfa Sayısı: 240 – Renkli
  • Müzik Eğitimi Yayınları No: 112
  • Solfej/Teori Kitapları Serisi No: 11
  • Fiyatı: 40TL.

Satın Al – MuzikKitaplari.com

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Uluslararası nota yazım kuralları ve uluslararası nota yazısının Türk müziğinde kullanılışını tüm yönleriyle ele alıp inceleyen bu kitap, alanında Türkiye’de bir ilk, dünyada ise sayılı kitaplardan biri olarak yayınlanmıştır. Uluslararası nota yazım kuralları, nota yazısının yetersiz kaldığı alanlar ve çağdaş müzik yazıları, uluslararası nota yazısının Türk müziğine uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, bulunan çözüm yolları, yabancı kökenli nota yazısı kullanmanın neden olduğu algı yanılmaları ve yapılan yanlışlar… Adnan ATALAY’ın bilimsel analizleriyle çok çeşitli açılardan ele alınıp ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Konservatuvarlar, müzik eğitimi bölümleri, müzikoloji bölümleri, GSL ve TMDK için temel kaynak niteliğinde olan bu kitap, nota yazısının inceliklerini öğrenmek isteyenler için de bir başvuru kitabı niteliğindedir. Ülkemizde bir ilk olan bu değerli eseri için Sayın ATALAY’a teşekkürlerimizle.

Prof. Dr. Süleyman TARMAN
Müzik Eğitimi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

Mahmut Ragıp GAZİMİHAL

“Nota yazısı denilen araç, zaman içinde hareket eden bir sürat dilinin vasıtasıdır; pürüzlü el yazısı üzerinde musiki icrası yürütmek mümkün değildir. Neticede, güzel nota yazmak işi, bir süs ve zevk meselesi olmaktan çıkarak, teknik zaruret olur.”

Bir yanıt bırak